VNPT hỗ trợ Đại học Quốc gia Hà Nội chuyển đổi số

0
63

Mới đây, lãnh đạo VNPT và Đại học Quốc gia Hà Nội đã thảo luận về việc phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu và nền tảng công nghệ để giúp các cấp học, giảng viên, giáo viên trong cả nước tiếp cận các phương tiện đào tạo trực tuyến.

Bước đầu, hai bên sẽ hợp tác đào tạo giáo viên tiểu học và trung học cơ sở để đáp ứng nhu cầu của chương trình và sách giáo khoa mới. Cụ thể, Trường sẽ đảm bảo về nhân sự, chuyên môn còn VNPT phụ trách hạ tầng, kỹ thuật, kết nối, bảo mật Internet,…

Bên cạnh đó, hai bên sẽ chia sẻ và hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu của Trường với cơ sở vật chất và kỹ thuật viên. VNPT cũng sẽ xem xét tạo điều kiện cho chương trình phát triển đại học số thông minh tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguồn: vnpt Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here